A u t o s e r v i s   PROFI  s.r.o.


Pod Kamennou baňou 14012/27, 080 01 PREŠOV
IČO: 46402888,  mail: minarik@autoservisprofi.sk
konateľ: Pavel Minárik

autoservisné služby

reklamné a marketingové služby

prenájom priestorov

predaj a prenájom motorových vozidiel

obchodná a poradenská činnosťOchrana osobných údajov - GDPR Autoservis